info@fysiobladel.nl

+31 (0) 497 38 56 51

Welkom op https://fysiobladel.nl (de “Site”). We begrijpen dat privacy online belangrijk is voor gebruikers van onze site, vooral bij het zakendoen. Deze verklaring regelt ons privacybeleid met betrekking tot de gebruikers van de Site (“Bezoekers”) die een bezoek brengen zonder zaken te doen en Bezoekers die zich registreren om zaken te doen op de Site en gebruik maken van de verschillende diensten die worden aangeboden door
Fysiotherapie Bladel (gezamenlijk “Diensten”) (“Geautoriseerde Klanten”).

“Persoonlijk identificeerbare informatie”

verwijst naar alle informatie die de persoon op wie dergelijke informatie betrekking heeft identificeert of kan worden gebruikt om de persoon te identificeren, contact op te nemen of te lokaliseren, inclusief maar niet beperkt tot naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, sociale zekerheid nummer en creditcardgegevens. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat geen informatie die anoniem wordt verzameld (dat wil zeggen zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet verband houdt met een geïdentificeerd individu.

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld?

We kunnen basisgegevens over het gebruikersprofiel van al onze bezoekers verzamelen. We verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze geautoriseerde klanten: de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het adres, profielinformatie op sociale media,

Welke organisaties verzamelen de informatie?

Naast onze directe verzameling van informatie kunnen onze externe dienstverleners (zoals creditcardmaatschappijen, clearinghouses en banken) die diensten als krediet-, verzekerings- en escrow-diensten kunnen leveren, deze informatie verzamelen van onze bezoekers en geautoriseerde klanten. Wij hebben geen controle over de manier waarop deze derden dergelijke informatie gebruiken, maar we vragen hen wel bekend te maken hoe zij de persoonlijke informatie gebruiken die aan hen wordt verstrekt door Bezoekers en Geautoriseerde Klanten. Sommige van deze derde partijen kunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend als schakels in de distributieketen fungeren en de aan hen verstrekte informatie niet opslaan, bewaren of gebruiken.

Hoe gebruikt de site persoonlijk identificeerbare informatie?

We gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie om de site aan te passen, om passende serviceaanbiedingen te doen en om aan koop- en verkoopverzoeken op de site te voldoen. We kunnen bezoekers en geautoriseerde klanten een e-mail sturen over onderzoeks- of aankoop- en verkoopmogelijkheden op de site of informatie met betrekking tot het onderwerp van de site. We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om contact op te nemen met bezoekers en geautoriseerde klanten als reactie op specifieke vragen, of om gevraagde informatie te verstrekken.

Met wie mag de informatie gedeeld worden?

Persoonlijk identificeerbare informatie over geautoriseerde klanten kan worden gedeeld met andere geautoriseerde klanten die potentiële transacties met andere geautoriseerde klanten willen evalueren. We kunnen geaggregeerde informatie over onze bezoekers, inclusief de demografische gegevens van onze bezoekers en geautoriseerde klanten, delen met onze aangesloten instanties en externe leveranciers. We bieden ook de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van informatie of om gecontacteerd te worden door ons of door een bureau dat namens ons handelt.

Hoe wordt persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen?

Persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door Fysiotherapie Bladel wordt veilig opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of medewerkers van Fysiotherapie Bladel, behalve voor gebruik zoals hierboven aangegeven.

Welke keuzes hebben Bezoekers met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de informatie?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen ervoor kiezen om geen ongevraagde informatie te ontvangen van of gecontacteerd te worden door ons en/of onze leveranciers en aangesloten instanties door te reageren op e-mails zoals aangegeven, of door contact met ons op te nemen via info@fysiobladel.nl

Google AdSense en DoubleClick-cookie

Google gebruikt als externe leverancier cookies om advertenties op onze Service weer te geven.

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert.

Wij gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk bepaalde delen van onze Dienst niet gebruiken.

Worden er cookies gebruikt op de site?

Cookies worden om verschillende redenen gebruikt. Wij gebruiken Cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze Bezoekers en de diensten die zij selecteren. We gebruiken cookies ook voor veiligheidsdoeleinden om onze geautoriseerde klanten te beschermen. Als een geautoriseerde klant bijvoorbeeld is ingelogd en de site langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt, loggen we de geautoriseerde klant automatisch uit. Bezoekers die niet willen dat er cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze https://fysiobladel.nl gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de website zonder de hulp van cookies mogelijk niet goed functioneren.

Cookies gebruikt door onze dienstverleners

Onze dienstverleners gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Meer informatie over welke cookies worden gebruikt vindt u op onze cookie-infopagina.

Hoe gebruikt Fysiotherapie Bladel inloggegevens?

Fysiotherapie Bladel gebruikt inloggegevens, inclusief maar niet beperkt tot IP-adressen, ISP’s en browsertypes, browserversie, bezochte pagina’s, datum en tijd van bezoek, om trends te analyseren, de Site te beheren, de bewegingen en het gebruik van een gebruiker te volgen, en brede demografische informatie verzamelen.

Welke partners of dienstverleners hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers en/of geautoriseerde klanten op de site?

Fysiotherapie Bladel is partnerschappen en andere samenwerkingsverbanden aangegaan en zal dat blijven doen met een aantal leveranciers. Dergelijke leveranciers kunnen toegang hebben tot bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie op basis van de behoefte om de basis te kennen voor het beoordelen van geautoriseerde klanten op geschiktheid voor de service. Ons privacybeleid heeft geen betrekking op het verzamelen of gebruiken van deze informatie.

Hoe beveiligt de site persoonlijk identificeerbare informatie?

Al onze medewerkers zijn bekend met ons beveiligingsbeleid en onze beveiligingspraktijken. De persoonlijk identificeerbare informatie van onze bezoekers en geautoriseerde klanten is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gekwalificeerde medewerkers die een wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot de informatie. Wij controleren onze beveiligingssystemen en -processen regelmatig. Gevoelige informatie, zoals creditcardnummers of burgerservicenummers, wordt beschermd door encryptieprotocollen om informatie die via internet wordt verzonden te beschermen. Hoewel we commercieel redelijke maatregelen nemen om een ​​veilige site in stand te houden, zijn elektronische communicatie en databases onderhevig aan fouten, geknoei en inbraken, en we kunnen niet garanderen of garanderen dat dergelijke evenementen niet zullen plaatsvinden en we zijn niet aansprakelijk jegens Bezoekers of Geautoriseerde klanten voor dergelijke gebeurtenissen.

Hoe kunnen bezoekers eventuele onjuistheden in persoonlijk identificeerbare informatie corrigeren?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen contact met ons opnemen om persoonlijk identificeerbare informatie over hen bij te werken of om eventuele onjuistheden te corrigeren door een e-mail te sturen naar info@fysiobladel.nl.

Kan een bezoeker persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door de site verwijderen of deactiveren?

Wij bieden bezoekers en geautoriseerde klanten een mechanisme om persoonlijk identificeerbare informatie uit de database van de site te verwijderen/deactiveren door contact op te nemen. Vanwege back-ups en registraties van verwijderingen kan het echter onmogelijk zijn om de invoer van een Bezoeker te verwijderen zonder enige resterende informatie te behouden. Van een persoon die vraagt ​​om persoonlijk identificeerbare informatie te deactiveren, wordt deze informatie functioneel verwijderd, en we zullen op geen enkele manier persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot die persoon verkopen, overdragen of gebruiken.

Jou rechten

Dit zijn samengevatte rechten die u heeft op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Het recht op toegang
Het recht op rectificatie
Het recht op verwijdering
Het recht om de verwerking te beperken
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
Het recht op gegevensportabiliteit
Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Het recht om toestemming in te trekken
Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet op “Kinderen”, iedereen jonger dan 18 jaar, en we verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 18 jaar.

Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de verstrekte contactgegevens. Als wij te weten komen dat kinderen onder de 18 jaar persoonlijke gegevens hebben verstrekt, zullen wij deze gegevens onmiddellijk van onze servers verwijderen.

Naleving van wetten

Openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie om aan de wet te voldoen. We zullen persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie om informatie vrij te geven. We zullen ook persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid van onze bezoekers en geautoriseerde klanten te beschermen.

Wat gebeurt er als het privacybeleid verandert?

We zullen onze bezoekers en geautoriseerde klanten op de hoogte stellen van wijzigingen in ons privacybeleid door dergelijke wijzigingen op de site te plaatsen. Als we ons privacybeleid echter wijzigen op een manier die kan leiden tot openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie waarvan een bezoeker of geautoriseerde klant eerder heeft verzocht deze niet openbaar te maken, zullen we contact opnemen met een dergelijke bezoeker of geautoriseerde klant om deze bezoeker of geautoriseerde klant in staat te stellen te voorkomen een dergelijke openbaarmaking.

https://fysiobladel.nl bevat links naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer u op een van deze links klikt, u naar een andere website gaat. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen, aangezien hun privacybeleid kan verschillen van het onze.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@fysiobladel.nl

Laatst bijgewerkt: 6 juni 2024