info@fysiobladel.nl

+31 (0) 497 38 56 51

Behandelingen

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde richting van fysiotherapie. De therapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer een kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding (Master)kinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde
kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind
  • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd
  • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen
  • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen
  • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders
  • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg

Motorisch ontwikkelingsproblemen

Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling anders dan normaal. Het kan zijn dat een kind erg laat pas gaat zitten, kruipen of lopen. Maar ook problemen met het aanleren van vaardigheden zoals hinkelen of bal gooien, kunnen problemen geven. De motorische ontwikkeling is niet losstaand te zien van ontwikkeling op andere domeinen (de sociaal-emotionele en de spraak-taal ontwikkeling). Er is veel variatie in de motorische ontwikkeling van een kind. Of een kind een normale ontwikkeling doormaakt hangt af van vele factoren, waaronder erfelijkheid, mogelijkheden vanuit de omgeving en persoonlijke factoren van het kind.

Baby (voorkeurshouding)

Sommige baby’s liggen gedurende meer dan 75% van de tijd met hun hoofd naar één kant gedraaid. Dat wordt een voorkeurshouding genoemd. Wanneer een baby steeds met het hoofd naar één kant gedraaid ligt of voortdurend op het achterhoofd ligt, kan er een afplatting van het hoofd ontstaan.

Sport en groei

Kinderen verschillen van volwassenen op veel verschillende vlakken. Een groot verschil is dat kinderen nog in de groei zijn. Er zijn verschillende klachten die in de kinderleeftijd kunnen ontstaan die samen lijken te hangen met de groei. Enkele veelvoorkomende aandoeningen zijn het syndroom van Osgood Schlatter, het syndroom van Sinding-Larsen-Johansson en het syndroom van Sever. Net als volwassenen kunnen kinderen blessures oplopen tijdens het sporten. Sommige sportblessures komen vaker voor als kinderen in de groei zijn andere sportblessures zijn meer afhankelijk van het type sport waaraan het kind meedoet.

Beweegproblematiek

Door aangeboren en/of niet aangeboren beschadigen (zenuwschade, hersenproblematiek of chromosale afwijking) kan beweging beperkt of verminderd zijn. De uitdaging is om dan te doen wat nog wel gaat en bewegingsmogelijkheden zo optimaal te maken.

(onverklaarbare) pijnklachten

Soms ervaren kinderen pijnklachten of problemen met bewegen en kan dit niet verklaard worden door verschillende artsen. De klachten kunnen uiteenlopen van hoofdpijn, buikpijn, pijn in gewrichten of ledematen tot vermoeidheid. Vaak is de impact van de klachten erg groot op het functioneren van het kind.

Go Swim

Unieke samenwerking tussen kinderfysiotherapie en kinderergotherapie gericht op ondersteuning in het ontwikkelen van zwemvaardigheden. Go Swim helpt kinderen met een bijzondere eigenschap en een concrete hulpvraag met betrekking tot de reguliere zwemles. Het doel hiervan is dat zij de reguliere zwemles op een prettigere manier kunnen doorlopen. Neem contact op met ons of ga naar www.goswimbladel.nl